Ondanks de beperkte middelen (tijd), worden er meestal zeer goede, soms zelfs verbluffende resultaten geboekt. Langdurige ziekte en de angst het schooljaar te moeten overdoen geven immers vaak een gevoel van eenzaamheid en zelfs depressie. De ondervinding dat iemand zich onbaatzuchtig inzet doet de leerling vaak zichzelf overtreffen.

Uiteraard speelt het individuele karakter van de studiebegeleiding ook een zeer grote rol. Door hun ervaring en sociale bewogenheid ondervinden de vrijwilligers zeer snel hoe ze een bepaalde leerling kunnen aanmoedigen.

Maar niet alleen op studievlak heeft de leerling baat bij deze begeleiding.
Het terugvinden van verloren zelfvertrouwen, het besef dat ziek zijn geen verloren tijd hoeft te zijn en de ondervinding dat er nog mensen zijn die echt om hen geven zonder daartoe verplicht te zijn of er baat bij te hebben, doen meestal wonderen.